Běh na rozhlednu pro Sluníčko

Studenti prvního ročníku sociální činnosti a gymnaziální třídy 4.G se účastnili v neděli dne 24. září 2023 charitativní akce Běh na rozhlednu pro Sluníčko, kterou pořádal KČT Hořice – Turisťáček Hořice. Na čtyřech stanovištích měli připraven doprovodný program, kde si malí účastníci mohli vyzkoušet například něco vyrobit, naučit se pozdrav ve znakové řeči, přečíst zprávu v Braillově abecedě (slepecké písmo), hádat předměty jenom podle hmatu. Děti si tak mohly zkusit vcítit do životů dětí s hendicapem.

Výtěžek závodu je v plné míře věnován třídě Sluníčko, MŠ Hořice – Husova, pro zdejší děti s kombinovanými vadami. V plánu je nákup rehabilitačních pomůcek, zajištění programu – speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, keramický kroužek,…).

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.