CENTRUM SEMAFOR A VÝSTAVA MÝTY O PĚSTOUNSTVÍ

Dne 3. 11. 2022 navštívili studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Salinger, z. s., středisko Centrum SEMAFOR v Hradci Králové. Tematické zaměření bylo zvoleno vzhledem k probíranému aktuálnímu odbornému tématu v rámci výuky. Tato služba nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, s níž si neumí samy poradit. Jedná se o neziskovou organizaci s 25 letou tradicí. Cílem je posílit schopnosti rodiny při řešení nejrůznějších nepříznivých situacích.

Díky velice podnětné a inspirující přednášce a prezentaci paní Mgr. Petry Dvořáčkové, sociální pracovnici/zástupce vedoucí, si studenti odnáší odpovědi na otázky: Kdo je cílová skupina? Jaká je náplň projektu Za školním úspěchem? S jakými oblastmi mohou klientům pracovníci Centra Semafor pomoci? Proč zrovna název SEMAFOR? S čím vším se mohou pracovníci u rodin setkat? Jak konkrétně probíhá práce a pomoc přímo v terénu? Mnozí zde našli inspiraci nejen pro výběr své další praxe.

Stihli jsme se zastavit i v nedalekém nákupním centru Aupark, kde se koná výstava “Mýty o pěstounství”, která se zaměřuje na osvětu pěstounské péče.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.