ČERNOHORSKÉ RAŠELINIŠTĚ

Žáci septimy a 1. ročníku oboru Agropodnikání se společně v pondělí 25. září vydali na Černohorské rašeliniště. Lanovkou vyjeli na Černou horu a ve skupinách vyrazili na komentovanou procházku pod vedením odborníků správy KRNAP. Během procházky se například dozvěděli, jaké jsou typy rašelinišť, jaký je jejich význam či jací živočichové zde žijí. Dále určovali rostliny typické pro rašeliniště (vlochyni, rašeliníky, šichu…) a vyzkoušeli si i měření pH rašeliništní vody. Exkurze se povedla a příště možná budeme mít i větší štěstí a uvidíme tetřívka a rosnatku.

Bez komentářů.