CHARITATIVNÍ BĚH PRO KLOKAN

Sváteční čtvrtek 28. 9. 2023 patřil v Hořicích tradiční akci Charitativní běh pro Klokan /denní stacionář Klokan o.p.s./, jednalo se již o 6. ročník. Posláním Denního stacionáře Klokan je poskytování služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, umožnit v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života, zejména realizovat své potřeby, rozvíjet svůj potenciál, získávat nové dovednosti a smysluplným způsobem trávit volný čas.

Stejně jako loňský rok podpořily studentky oboru sociální činnost ve svém volném čase tuto akci svým doprovodným programem se zajímavými aktivitami, které si připravily pro děti. Patří jim obrovské díky!

Těšíme se na další ročník a těší nás, že můžeme být součástí těchto smysluplných akcí!

Bez komentářů.