Poděkování za Srdíčkový den

Ve středu 20. září 2023 se tři dvojice studentek oboru sociální činnost zapojily do dobročinné sbírky Srdíčkový den. Organizátorem této sbírky je obecně prospěšná společnost Život dětem. Jejím posláním je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Děvčata chodila po městě a po škole, kde vybíraly finanční příspěvky na nemocné a postižené děti a dárcům rozdávaly magnetky, tužky či další reklamní předměty. Zapojení do tohoto projektu je na naší škole již tradiční záležitost.

Ředitelka o. p. s. Život dětem, paní MgA. Marie Křepelková, zaslala vychovatelce a koordinátorce sbírky na naší škole, paní Bc. Ivě Douskové, děkovný dopis za zapojení do projektu a za vybranou částku 4.561 Kč.

Děkujeme studentkám za jejich aktivní přístup.

 

Bez komentářů.