Mezinárodní studentský průkaz ISIC

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad (platí ve všech členských státech EU) prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO již více než 65 let.

ISIC je v prvé řadě identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, zároveň ale přináší jeho majiteli celou řadu dalších výhod. Průkaz umožňuje využít zhruba dva tisíce nejrůznějších slev a výhod v ČR. V zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

 • ISIC je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Funguje jako čipová karta do jídelny i pro vstup do školy.

Jaké další výhody přináší ISIC?

 • Slevy a výhody v dopravě – státem dotovaná sleva na jízdné ve vlacích a autobusech po celé ČR ve výši 75 %, MHD nejen v krajských městech;
 • možnost zřízení speciálního celoroční cestovní pojištění UNIQA;
 • speciální studentský mobilní tarif od Vodafone;
 • Více než 2 000 nejrůznějších slev v rámci ČR:
 • při nákupech, stravování a vzdělávání, v internetových obchodech, viz www.isic.cz
 • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
 • na permanentky v lyžařských areálech
 • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC ale platí pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole. Školní ISIC je levnější:

 • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč.
 • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč.
 • V případě ztráty či zničení lze vystavit duplikát za 110 Kč.
 • (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)

Jak si ISIC objednat?

Žádost o vydání průkazu vyplňte, podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste třídnímu učiteli. Fotografii pořídí ve škole pan učitel Horák. Hotový průkaz Vám bude vydán přibližně do 14 dní od potvrzení objednávky.

Průkaz ISIC

Bez komentářů.