SEMAFOR A STOPA ČÁPA

Dne 25. října 2023 navštívili studenti třetího ročníku oboru Sociální činnost v Hradci Králové dvě služby organizace SALINGER z. s.   /službu Semafor  – sociálně aktivizační služba a Stopu Čápa– doprovodnou organizaci pro pěstouny/, aby si rozšířili své znalosti a dovednosti při práci s rodinou v návaznosti na probírané téma Sociální péče s rodinou a uslyšeli zajímavé příběhy z praxe a jejich řešení od erudovaných pracovnic, a to Mgr. Dvořáčkové a Mgr. Pečenkové.

CENTRUM SEMAFOR je sociální služba nabízející pomoc a podporu rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, s níž si neumí samy poradit. Cílem Centra je prostřednictvím nabízených aktivit posílit schopnosti rodiny při řešení této situace. Služba pomáhá nejčastěji s řešením problémů s dluhy, bydlením, prací, školou, systémem státní sociální podpory či jiných dávek.  Součástí práce v přirozeném prostředí je i doprovázení rodin do institucí (podpora při jednání s úřady, školami, lékaři a dalšími formálními i neformálními institucemi).

STOPA ČÁPA provází pěstouny v náhradním rodičovství tak, aby děti, které přijali, zvládly adaptaci v nové rodině, rozuměly tomu, proč nežijí u svých rodičů a dokázaly se s tím vyrovnat. Pomáhá pěstounům mluvit s dětmi o těžkých životních událostech, navazovat a udržovat kontakty s původní rodinou dítěte, pokud je to v jeho zájmu. Podporuje klienty při zvládání náročných výchovných období dětí. Komunikuje s úřady a usnadňujeme orientaci v legislativě sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče. Úzce spolupracuje s terapeuty, psychology, školkami, školami a dalšími aktéry systému péče o děti.

Moc děkujeme za profesionální přístup pracovnic a představení jejich každodenní práce, díky které si mohou studentky zase posunout své představy o práci v sociální oblasti.

Mgr. Dana Špicarová

Bez komentářů.