Studenti gymnázia opět v Dolní Lužici

Studenti Zemědělské akademie a Gymnázia v Hořicích po několikaleté přestávce opět v Dolní Lužici.

Po několikaleté přestávce způsobené pandemií covidu se opět obnovilo partnerství naší školy a Dolnosrbského gymnázia z města Chotěbuz (Cottbus) v Dolní Lužici v Německu.

Již na počátku tohoto školního roku v září 2022 nás navštívili lužičtí studenti se dvěma profesorkami  u nás v Hořicích. Poznali naše město a jeho památky, obdivovali Trosky a skalní města v Českém ráji a samozřejmě také Prahu. Lužickým studentům se u nás moc líbilo a v dopise napsali, že se již  těší na setkání s námi u nich v Lužici.

No a ten okamžik přišel v neděli 4. června 2023, kdy po 6 hodinách jízdy vlakem dorazila skupinka studentů především nižšího gymnázia a sociální činnosti se dvěma svými učiteli  do lužické Chotěbuzi (něm. Cottbus), kde byli na nádraží již očekáváni svými německými kolegy a jejich rodiči, kteří si je odvezli do svých rodin. Čeští učitelé byli ubytováni na Dolnosrbském internátě a potom večer byli pozváni novým ředitelem Dolnosrbského gymnázia Dr. Guttkem na večeři, kde projednali další možnosti spolupráce.

Druhý den v pondělí 5. června jsme se vydali na kolech z Chotěbuzi do 25 km vzdálených Borkow, které leží na okraji malebné a turisticky velmi atraktivní oblasti Blot (něm. Spreewald), kde jsme pluli na kánoích po ramenech řeky Sprévy a lužičtí studenti nám vyprávěli při procházce o lužických bájných bytostech jako je např. wodny muž, bludniki, pśezpoldnica (polednice)  a další.

Třetí den v úterý 6. června jsme jsme navštívili zábavní park Teichland, který byl před lety vytvořen na rekultivované krajině po těžbě uhlí. Studenti zde obhlédli kraj z rozhledny, zabloudili v bludišti, seznámili se se starými slovanskými pohanskými bohy  či si vyslechli anglicky či dolnolužicky vyprávění o pohádkových bytostech Dolní Lužice. Nejvíce je ale zaujala bobová dráha, lanové centrum a další atrakce. Park se nachází blízko města Peitz (dolnolužicky Picnjo) za vsí Neuendorf (dolnolužicky Nowa Wjas) a určitě stojí za návštěvu.

Čtvrtý den ve středu 7. června  jsme se všichni vypravili do Berlína, kde jsme si nejprve prohlédli některé expozice Pergamského muzea, které nám svým výkladem přiblížila studentka Meggi. Zde nás upoutaly nejen sarkofágy, sošky a různé předměty ze starého Egypta, ale především busta královny Nefertiti, manželky faraóna Achnatona.

Potom jsme absolvovali kratší procházku po Berlíně s anglickým výkladem lužických studentů a na závěr byl rozchod na nákupy či občerstvení.

Ve čtvrtek 8. června jsme si prohlédli naši hostitelskou školu, lužičtí studenti nás provedli po Chotěbuzi a ukázali nám nejvýznamnější památky včetně evangelického kostela sv. Michala atd.

Po volném odpoledním programu jsme se všichni sešli včetně rodičů našich lužických přátel v jídelně Dolnosrbského gymnázia, kde bylo připraveno malé pohoštění, kde kromě českých a německých učitelů přišel všechny pozdravit pan ředitel Dr. Guttke a jeho zástupce pan Drabow. Některé lužické studentky se oblékly do svátečních dolnolužických krojů světlých pastelových barev s velkými šátky, tzv. lapami. Je krásné, že tyto kroje se na velké svátky nosí v Dolní Lužici dodnes. Na školním dvoře si potom všichni zatancovali typickou Annemarie – polku a jiné tance.

Ráno 9. června proběhlo už jen dojemné loučení na nádraží a odjezd zpět domů. Mnozí studenti konstatovali, že by v Lužici ještě pár dní vydrželi. Doufám, že některá přátelství, která zde vznikla, budou pokračovat i nadále.

Jan Tomíček

 

Bez komentářů.