Výběrové řízení na: Stavební úpravy objektu – parc.č. 1770/2, k.ú. Hořice v Podkrkonoší

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na: Stavební úpravy objektu – parc.č. 1770/2, k.ú. Hořice v Podkrkonoší . 

V přílohách naleznete Výzvu k podání nabídky, krycí list, vzor čestného prohlášení, návrh  smlouvy o dílo, projektovou dokumentaci a položkový rozpočet s výkazem výměr. V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je 29.10. 2019 do 09.00 hodin.

Výzva

Krycí list

Vzor čestného prohlášení

Návrh smlouvy o dílo

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet s výkazem výměr

 

Bez komentářů.