Výběrové řízení na výměnu oken

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Výměnu oken“.
V přílohách naleznete Zadávací dokumentaci, Vzor smlouvy o dílo, Čestné prohlášení dodavatele – kvalifikace, Čestné prohlášení dodavatele – střet zájmů, Pasportizace oken s výkazem výměr, Krycí list nabídky, Přijetí smluvních podmínek, Seznam poddodavatelů.
V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je v úterý 5. 5. 2020 do 09.00 hodin.

Luboš Petera

Zemědělská akademie Hořice – střední škola a vyšší odborná škola
Riegrova 1403
508 01 Hořice
mobil: 725 060 358

IČO: 06668364

DIČ: CZ06668364

Bez komentářů.