Výsledky soutěže HUSa – vědci a vynálezci

Wikipedie – Vědec, badatel, učenec je člověk bádající v oboru přírodních nebo humanitních, resp. společenských věd. Člověk s hlubokými znalostmi v určitém vědním oboru. Má výjimečné kompetence v jednom nebo více vědních oborů. Je tzv. učený. Výsledky vědeckého bádání, tzn. výzkumu publikuje ve vědeckém časopisu.

Časopis Tempus zveřejňuje letošní výsledky soutěže HUSa – vědci a vynálezci. Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě letošního ročníku, stejně tak děkujeme všem soutěžícím, ale hlavně gratulujeme letošním vítězům.

Výsledky zde: VYHODNOCENÍ HUSa 2023

Bez komentářů.