ZMĚNA CENY OBĚDŮ OD 1. 2. 2023

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Změna ceny obědů od 1. 2. 2023

CENA 1 OBĚDA DLE VĚKOVÝCH SKUPIN
na základě vyhlášky 107/2008 Sb.
Strávníci 7 – 10 let 28,- Kč / 1 oběd
Strávníci 11- 14 let 31,- Kč/ 1 oběd
Strávníci 15 let a více 33,- Kč / 1 oběd
Zaměstnanci 25,-Kč/ 1 oběd
Strávníci cizí 91,-Kč/ 1 oběd
ubytování na DM celodenní strava 101,- Kč / 1 den
Strávník, který v průběhu školního roku, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhne věku 15 let, je zařazen do vyšší věkové skupiny (15 a více ) a platí za 1 oběd 33,- Kč.
Bez komentářů.