Výběrové řízení “Hořice v P., Riegrova 2004, DM, rekonstrukce instalací”

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na “Hořice v P., Riegrova 2004, DM, rekonstrukce instalací.” Jedná se o podlimitní výběrové řízení na dodavatele realizace rekonstrukce vnitřních instalací v budově DM, Riegrova 2004 v Hořicích – dle projektové dokumentace.

Výzvu k podání nabídky naleznete níže v příloze včetně ostatních příloh.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je 18. 3. 2022 do 10.00 hodin.

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
Hořice 508 01
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Čestné prohlášení

Projektová dokumentace na vyžádání u p. Petery

Krycí list nabídky

Přijetí smluvních podmínek

Seznam poddodavatelů

Bez komentářů.