Najdi si svou rostlinku!

Na Den Země si 7.G připravila pro gymnázium a SOŠ soutěž v podobě hry v app Actionbound. Skupinky studentů plnily během přestávek zapeklité ekologické otázky a úkoly. Za odeslané výsledky a fotky dostali studenti sazeničku a něco sladkého na zub. Uskutečněná soutěž podpořila také plnění cílů akreditace Erasmu.

Ekologii zdar!

Bez komentářů.