Nová rozhodnutí o přijetí obor Gymnázium- osmileté a Sociální činnost

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Dnes 24.6.2020 byla vydána nová rozhodnutí o přijetí do oborů Gymnázium- osmileté a Sociální činnost.

Nová rozhodnutí si můžete vyzvednout na studijním oddělení v budově Riegrova 1408 ve dnech:

24.6.2020 od 12:00 do 16:00 hod.

25.6.2020 od 8:00 do 16:00 hod.

Poté budou nová rozhodnutí odeslána doporučeně poštou na adresu zákonných zástupců.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději  do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.    

Více informací na tel. 725 060 348 – studijní oddělení.

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium –Přijati na základě nového rozhodnutí

Obor 75-41-M/01 Sociální činnost –Přijati na základě nového rozhodnutí

 

 

Bez komentářů.