Pokyn ředitele školy  Na ochranu zdraví a zajištění provozu v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2019/2020