Výběrové řízení “Technický dozor investora při realizaci akce: Hořice v Podkrkonoší, Riegrova čp. 2004, Domov mládeže, rekonstrukce instalací”

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na „Technický dozor investora při realizaci akce: Hořice v Podkrkonoší, Riegrova čp. 2004, Domov mládeže, rekonstrukce instalací .“ Jedná se o VZ na Technický dozor investora pro akci Rekonstrukce instalací na DM Riegrova 2004. V příloze Výzva, Čestné prohlášení, Krycí list a Technická zpráva.

V případě zájmu zúčastnit se výběrového řízení Vás upozorňujeme, že lhůta pro podání nabídky je 18. 5. 2022 do 9.00 hodin.

Luboš Petera
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice- střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Riegrova 1403
508 01 Hořice
+420 725 060 358
+420 493 623 021IČ: 06 668 364

DIČ: CZ06668364

Výzva k podání nabídky

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Technická zpráva

Bez komentářů.