Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro přijetí do vyššího ročníku obor gymnázium