ŠKOLA, KTERÉ NA CHARAKTERU ZÁLEŽÍ

Naší škole byl hejtmanem Královéhradeckého kraje v rámci IKAP projektu Golden Heart udělen statut – Škola, které na charakteru záleží. Všímáme si, kdo z našich studentů dělá něco dobrého, všímáme si mezilidských hodnot, pomoci, prosociálního jednání apod.

Oceněnými se staly studentky oboru Sociální činnost – Simona Kubaliaková (3.S) a Alice Turková (2.S). Simona za aktivní účast na mimoškolních akcích v rámci pomoci s doprovody klientů Doma bez bariér na nejrůznější akce a pomoc při organizaci akcí týkající se sociální a charitativní oblasti v našem regionu. Alice za dobrovolnickou činnost Dennímu stacionáři Klokan o.p.s., za účast na psychorehabilitačních pobytech, pomoci s akcemi pro veřejnost jako je Běh pro klokan či letos první ročník pochodu Se skřítkem za klokanem, její přístup, ochotu a čas, kterou věnuje klientům.

DĚKUJEME!!!

Bez komentářů.