Důležité upozornění k přijímacím zkouškám

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Vážení rodiče,

Upozorňujeme, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, nikoliv rodičům, případně ani jinému doprovodu.

Během pobytu ve škole musí všichni uchazeči dodržovat platné hygienické pokyny (viz příloha níže).

Pokyn ředitele školy na provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 doplnění k pokynu vydanému 1. 9. 2021

Uchazečům, vykonávajícím zkoušku ve dnech 3.  4.5. nebude na dobu přestávky umožněn odchod z areálu školy- na přestávku doporučujeme uchazečům si přinést jídlo a pití.

Děkujeme za pochopení

Bez komentářů.