Informace k zahájení výuky od 11.5.2020

Logo Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 bude počínaje 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria.

 

Výuka a chod školy bude zajištěn následujícím způsobem:

 

Rozvrh hodin

 

Rozvrh hodin jednotlivých tříd bude k dispozici v aplikacích Microsoft Teams/ Google Classroom/Bakaláři.

Rozvrh konzultací učební obory ke stažení zde.

Podmínky pobytu ve škole jsou součástí samostatného pokynu ředitele školy.

 

Stravování

 • Pro malý zájem studentů, rodičů i cizích strávníků nebude zatím obnovený provoz školní kuchyně (11.5.2020)
 • Od úterý 12. 5. do 14. 5. a následující týden od 18. 5. se bude vařit při min. objednávce 20ti jídel, jídlo se bude skládat z polévky, hlavního chodu a nápoje, večeře pro ubytované bude formou studeného večeřového balíčku
 • Objednávky nejpozději 24 hodin předem na email duskova@gozhorice.cz nebo telefonicky 725 060 348
 • Jídelní lístek bude průběžně aktualizován na webu školy

 

Ubytování

 

Ubytování v DM bude možné jen individuálně a jen po dobu výuky. Nutno předem telefonicky kontaktovat vedoucího DM Bc. Marka Nečesaného 737 138 558, Bc. Ivu Douskovou 603 150 343, a to nejpozději den před plánovaným příjezdem. Podmínky ubytování jsou součástí samostatného pokynu ředitele školy- ke stažení zde.

 

Maturita 2020

 

Jakmile budou známy konkrétní termíny a podrobnosti ke konání maturitní zkoušky (společná část, profilová část, praktické zkoušky), budou tyto informace ihned poskytnuty na osobních konzultacích ve škole a na webu školy.

 

Důležité termíny pro poslední ročníky

 • 7.5. odevzdání absolventské práce (elektronická podoba) a přihlášky k absolutoriu

 

 • Od 11. 5. příprava tříd G8.G, G4.S, O4.O, Z4.A, Z4.L, ZV3. ZV3D a 3. ročníků SOU na maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria podle zvláštního rozvrhu za podmínek daných právními předpisy a příkazem ředitele školy

 

 • Od 11. 5. zkouškové období 1. ročníku vyšší odborné školy podle samostatného harmonogramu zkoušek

 

 • 21.5. uzavření klasifikace 4. maturitních ročníků a 3. ročníků SOU. Pololetní hodnocení bude uzavřeno do 12,00 hodin a žáci mají povinnost se s ním seznámit v systému Bakaláři

 

 • 25.5. klasifikační porady 4. ročníků a 3. ročníků SOU – 2. pololetí

 

 • Od 25. 5. zkouškové období 3. ročníků vyšší odborné školy podle samostatného harmonogramu zkoušek

 

 • 26.5. O4.O – EKO písemná zkouška
 • 27.5. O4.O – UCE praktická zkouška

 

 • 28.5. předání vysvědčení za 4. ročník a 3. ročník SOU

 

 • 5.6. převzetí posudku k absolventské práci a odevzdání absolventské práce v tištěné podobě.

 

Ostatní třídy 

 

Nadále bude probíhat online výuka, stejným způsobem, jako dosud. Individuální konzultace budou možné na základě dohody s učitelem, termín bude včas zveřejněn.

 

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu Domova mládeže

 

Bez komentářů.